,

12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δερματολογίας και Αφροδισιολογίας

3-6 Νοεμβρίου 2016, Ξενοδοχείο HILTON, Αθήνα

Γραμματεία Οργάνωσης:
Erasmus Conferences Tours & Travel A.E.
Κολοφώντος … συνέχεια